Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 2.novembra plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta 63005484, e-pasts: dace.dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484.

 

Lēmums
Iepirkuma komisija 2015.gada 5.novembrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, jo piedāvājumu iesniedzis viens pretendents.

NOLIKUMS.pdf 4 pielikums Tehniska piedavajums (53.36 kb) ieinteresetajiem piegadatajiem (33.9 kb) Pielikumi (56.71 kb)