Skatu albums „Jelgava”

(id.Nr.JPD2014/120/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 15.jūlijam plkst. 10.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.
Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.
LĒMUMS (283.89 kb)