Transporta pakalpojumu nodrošināšana projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085 pasākumu īstenošanai

Identifikācijas Nr.JPD2018/20/MI

 

Iepirkuma komisijas sekretāre: Anna Rubene, e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584, fakss 63005511.

Līgums Lēmums (206.04 kb)