Saimniecības preču piegāde

identifikācijas Nr. JPD2018/104/MI

 

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: dace.dimanta@dome.jelgava.lv, tālruņa Nr.: 63005484, faksa Nr. 63005511.

 

 

Līgums Lemums (58.07 kb)