Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2015/165/AK Dārza dizaina metu konkurss “Vides mozaīka”
JPD2018/77/AK Jelgavas Amatu vidusskolas ēku pārbūve Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8 Pārtraukts
JPD2018/98/MI Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadiona pārbūves būvuzraudzība Pārtraukts
JPD2018/100/MI Divu volejbola laukumu, viena futbola laukuma, žoga un gājēju celiņa ierīkošana Pasta salā, Jelgavā Pārtraukts
JPD2013/1/ERAF/AK PII „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana