Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2015/133/MI Mācību līdzekļu piegāde JPPII „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai Izbeigts
JPD2015/132/MI Eglīšu piegāde Izbeigts
JPD2014/126/MI Rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zemenīte” Izbeigts
JPD2014/122/AK Četru jaunu rūpnieciski ražotu elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām Izbeigts
JPD2017/32/MI Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūves būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība Pārtraukts