Trauksmes celšana

2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums, kas paredz, ka trauksmes cēlējs (fiziska persona) ir tiesīga celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs ziņojumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības esošo jautājumu risināšanu var iesniegt ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu:

  • Elektroniska dokumenta formā uz elektronisko pastu ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums": trauksme@jelgava.lv;
  • Papīra dokumenta formā (slēgtā aploksnē ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums"): Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. 

 

Plašāku informāciju par trauksmes celšanu iespējams skatīt: 

https://www.trauksmescelejs.lv/.