Vēlēšanu komisija

 

Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas sastāvs:


Priekšsēdētājs: Jānis Dēvics
Sekretāre: Kristīna Brigmane-Briģe
Locekļi: Aigars Balams, Silvija Kaufelde, Zigmārs Rasiņš, Laura Švāne, Jānis Zariņš

Adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001, 206. telpa, tālrunis: 63005595
Vairāk: www.cvk.lv

 

 10.03.2021.

 

Izsludināta pieteikšanās darbam vēlēšanu iecirkņos Jelgavā

 

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļa kandidātu pieteikšanos darbam Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņos 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām*,
 • vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
 • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

*Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai Jelgavas vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu,
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
 • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai,
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus.
 • Pieteikums katram vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļa kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas (vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums), kas pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē  www.cvk.lv,  2021. gada 5. jūnija  pašvaldību vēlēšanu sadaļas apakšsadaļā "Normatīvie dokumenti".

 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidātu pieteikumi  jāiesniedz līdz 2021. gada 20. aprīlim:

 1. Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijai, Skolotāju ielā 8, atstājot pieteikumus speciālā pie ārdurvīm esošā vēlēšanu komisijas pastkastītē,
 2. Elektroniski pa e-pastu: vk@jelgava.lv ,
 3. Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, 1. stāvā. Pieņemšanas laiki: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no pulksten 9.00 līdz 17.00, piektdienās no pulksten 9.00 līdz 14.00. 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijā

 

 

 26.02.2021.

 

Paziņojums politisko partiju un to apvienību sarakstu

gatavotājiem Jelgavas pašvaldības domes vēlēšanām

2021. gada 05. jūnijā

 

Informējam, ka no 2021. gada 26. februāra vakara ir atvērta un pieejama lietotājiem informācijas sistēma BALSIS KS2021 kandidātu sarakstu gatavošanai un iesniegšanai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās.

 

Pašvaldības vēlēšanu komisijas par lietotāju reģistrēšanu atbildīgā persona ar administratora tiesībām sāk veidot sistēmas lietotājus partiju un partiju apvienību kandidātu sarakstu gatavotājiem, kas iesnieguši attiecīgu iesniegumu pa e-pastu nadezda.karpova@inbox.lv

 

Iesnieguma paraugs pieejams CVK tīmekļa vietnē.

 

Lietojumprogrammā sagatavotos sarakstus un klāt pievienotos dokumentus (Pāšvaldības domes vēlēšanu likums, 17.pants) iesniedz Jelgavas Vēlēšanu komisijai elektroniski (piem. zibatmiņa) un papīra formātā, laika posmā no 2021. gada 17. marta līdz 2021. gada 6. aprīlim.

 

velesanu_grafiks_2020-01.jpg

 

Sarakstu iesniegšanas adrese: Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija,

Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001, 206. telpa

 

Sarakstu pieņemšanas pamatveids: iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu kristinabb@inbox.lv, tālr. 28806478

 

Drošības nauda: par katru ievēlējamo deputātu 15 eiro. Jelgavas pašvaldības domē jāievēlē 15 deputātus: 15x15 = 225 eiro. Minētā summa iemaksājama speciālā vēlēšanas komisijas depozīta kontā, norādot kura politiskā partija vai partiju apvienība veikusi samaksu. Speciāls apliecinājums par iemaksu netiks prasīts.

 

Drošības naudas rekvizīti:

 

Saņēmēja nosaukums: Jelgavas pilsētas dome

Saņēmēja reģistrācijas numurs:  90000042516

Banka: Valsts kase

Bankas BIC kods: TRELLV22

Konta numurs: LV05 TREL 9802 0060 6000 B

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijā