Domes sēdes

 Jelgavas valstspilsētas domes sēde 22. decembrī pulksten 10.00.

 

Attālinātajās Jelgavas valstspilsētas domes sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu pasts@jelgava.lv vismaz vienu darba dienu pirms kārtējās domes sēdes.

 

Domes lēmumi tiek publicēti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

22.12.2021.

Jelgavas valstspilsētas domes kārtējā sēde

DS 22 12 2021
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.21-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2021.gadam”” izdošana Lēmums (303.04 kb) Pielikums Nr. 1 (311 kb) Pielikums Nr. 2 (41.64 kb) Pielikums Nr. 3 (43.84 kb)
2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19-19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums”” izdošana Lēmums (303.48 kb) Pielikums Nr. 1 (40.36 kb) Pielikums Nr.2 (17 kb)
3 Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšana Lēmums (325.5 kb)
4 Būvniecības ieceres, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība Sakņudārza ielā 3, Jelgavā, apstrīdēšana
5 Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Tērvetes ielā 189, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 029 0758)
6 Neapbūvēta zemesgabala Prohorova ielā 13, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (311.33 kb) Pielikums Nr. 1 (35.32 kb)
7 Zemes starpgabala Mežmalas ielā 18A, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
8 Zemes starpgabala Pērnavas ielā 24A, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
9 Zemes starpgabala Zileņu ielā 1A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
10 Neapbūvēta zemesgabala Prohorova ielā 48, Jelgavā, privatizācijas pabeigšana
11 Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 16-1, Jelgavā, nomaksas pirkuma līguma izbeigšana
12 Dzīvokļa īpašuma Atmodas ielā 68-54, Jelgavā, nomaksas pirkuma līguma izbeigšana
13 Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 2-1A, Jelgavā, dāvinājuma pieņemšana no Z. J.
14 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.14/36 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (303.08 kb)
15 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.14/43 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Estētikas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (301.44 kb)
16 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 25.novembra lēmumā Nr.19/24 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja atbrīvošana no amata” Lēmums (299.22 kb)
17 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja iecelšana amatā Lēmums (298.8 kb)
18 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” vadītāja iecelšana amatā Lēmums (302.22 kb)
19 Galvojums SIA ”Jelgavas poliklīnika” Lēmums (368.57 kb) Pielikums Nr.1 (217.59 kb)
20 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2021.gada 21.janvāra lēmumā Nr.1/7 ”Projekta “SIA “Jelgavas poliklīnika” norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma saskaņošana” Lēmums (304.88 kb)

14.12.2021.

Jelgavas valstspilsētas domes ārkārtas sēde

DS 14 12 2021 ARK
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Projekta “Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana Lēmums (305.75 kb)
2 Projekta “Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana Lēmums (309.27 kb)