Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde 9. janvārī pulksten 10.00

09.01.2020.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

Domes sedes audio ieraksts 09 01 2020
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Parakstu vākšanas vietu noteikšana Lēmums (304.23 kb)

19.12.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sedes audio ieraksts 19 12 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošana Lēmums (303.83 kb) Paskaidrojuma raksts (36.19 kb) Saistošie noteikumi (304.18 kb) Pielikums Nr.1 (112.08 kb)
2. Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta” iesnieguma iesniegšana Lēmums (306 kb)
3. Būvju nojaukšana Vecpilsētas ielā 12, Rubeņu ceļā 2I un Neretas ielā 13, Jelgavā Lēmums (308 kb)
4. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana Lēmums (306.98 kb)
5. Zemes starpgabala Augstkalnes ielā 1B, Jelgavā, atsavināšana
6. Zemes starpgabala Ganību ielā 112D, Jelgavā, atsavināšana
7. Zemes starpgabala Ganību ielā 112E, Jelgavā, atsavināšana
8. Zemes starpgabala Smilgu ielā 2A, Jelgavā, atsavināšana
9. Zemes starpgabala Viskaļu ielā 85C, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.83 kb)
10. Neapbūvēta zemesgabala Dobeles šosejā 4A, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.33 kb) Pielikums Nr.1 (107 kb)
11. Zemes starpgabala Vārpu ielā 30A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (309.75 kb)
12. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-5, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
13. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-6, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
14. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-14, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
15. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-17, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
16. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (312.27 kb) Pielikums Nr.1 (101.5 kb)
17. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20A, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (312.53 kb) Pielikums Nr.1 (101.5 kb)
18. Nekustamā īpašuma Zirgu ielā 11-6, Jelgavā dāvinājuma pieņemšana
19. V. D. iesnieguma izskatīšana
20. S. B. iesnieguma izskatīšana
21. V. L. iesnieguma izskatīšana
22. Domes un komiteju sēžu 2020.gada 1.pusgada grafiks Lēmums (207.36 kb)