Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes sēde 26. septembrī pulksten 10.00

 

26.09.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sedes audio ieraksts 26092019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. 1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. _____ „Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums” izdošana Lēmums (305.19 kb) Pielikums Nr.1 (630.79 kb) Pielikums Nr.2 (19.52 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (302.82 kb) Pielikums Nr.1 (20 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (305.16 kb) Pielikums Nr.1 (17.38 kb)
4. Konkursa „Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā” izsludināšana Lēmums (307.97 kb) Pielikums Nr.1 (653.49 kb)
5. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” nolikumā Lēmums (306.38 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.6/10 “Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (323 kb)
7. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana Lēmums (305.8 kb)
8. Par projekta “Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” īstenošana Lēmums (306.72 kb)
9. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (313.15 kb)
10. Zemes starpgabala Vārpu ielā 30A, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.73 kb)
11. Zemes starpgabala Zemeņu ielā 8H, Jelgavā, atsavināšana
12. Zemes starpgabala Garozas ielā 61B, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
13. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.10/13 “Jelgavas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (304.03 kb)
14. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.10/17 “Jelgavas pilsētas domes zemes lietu komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (303.8 kb)
15. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā Lēmums (313.55 kb)
16. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.12/17 “Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (304.75 kb)
17. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.7/6 “Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (305.01 kb)
18. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/3 “Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (305.75 kb)
19. Dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 58-80, Jelgavā, atsavināšana
20. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 16-1, Jelgavā, atsavināšana
21. Dzīvokļa īpašuma Smilšu ielā 27-4, Jelgavā, atsavināšana
22. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-14, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (312.91 kb) Pielikums Nr.1 (102.5 kb)
23. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-17, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (312.96 kb) Pielikums Nr.1 (102 kb)
24. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-19, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (312.82 kb) Pielikums Nr.1 (102.5 kb)
25. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-5, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (312.92 kb) Pielikums Nr.1 (104 kb)
26. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-6, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (312.66 kb) Pielikums Nr.1 (103.5 kb)
27. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu Lēmums (304.21 kb)
28. D. Ū. iesnieguma izskatīšana
29. Dzīvojamās mājas Eduarda Veidenbauma ielā 2, Jelgavā, un tai funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana Dacei Upeniecei Lēmums (311.48 kb)
30. Dzīvojamās mājas Tērvetes ielā 11, Jelgavā, un tai funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (307.21 kb)

12.09.2019.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

Domes sedes audio ieraksts 12092019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Par administratīvi teritoriālo reformu Lēmums (311.05 kb)