Domes sēdes

Nākamā domes sēde: 27. aprīlī pulksten 10

 

Domes sēžu grafiks nākamajiem mēnešiem: 25. maijs; 29. jūnijs

 

Domes lēmumi tiek publicēti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

 

Nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību un domes sēžu atklātumu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē.

 

Informējam, ka tiešsaistes pārraidēs tiek fiksēti domes deputāti un domes  sēdes dalībnieki, kam ir iespēja izteikties par domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

 

 

24.03.2023.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Grozījumi Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam investīciju plānā Lēmums (375.01 kb) Pielikums Nr. 1 (226.05 kb) Pielikums Nr. 2 (444.6 kb)
2 Projekta "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" dabas aizsardzības plāna aktualizēšana" iesniegšana Lēmums (389.21 kb) Pielikums Nr. 1 (445.17 kb)
3 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr.13/5 "Projekta "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" iesnieguma iesniegšana" Lēmums (382.04 kb) Pielikums Nr. 1 (452.66 kb) Pielikums Nr. 2 (205.05 kb)
4 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/7 "Projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes paaugstināšana" iesnieguma iesniegšana" Lēmums (442.27 kb) Pielikums Nr. 1 (449.54 kb) Pielikums Nr. 2 (444.5 kb)
5 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr.3/10 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" īstenošanai" Lēmums (377.96 kb) Pielikums Nr. 1 (546.77 kb) Pielikums Nr. 2 (614.16 kb)
6 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 22. jūlija lēmumā Nr.12/4 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola", energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai" Lēmums (377.88 kb) Pielikums Nr. 1 (445.11 kb) Pielikums Nr. 2 (405.49 kb)
7 Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana Lēmums (381 kb) Pielikums Nr. 1 (1.55 mb) Pielikums Nr. 2 (353.6 kb) Pielikums Nr. 3 (382.51 kb) Pielikums Nr. 4 (393.63 kb) Pielikums Nr. 5 (508.27 kb) Pielikums Nr. 6 (689.84 kb) Pielikums Nr. 7 (1.5 mb)
8 Uzturdevas kompensācijas apmēra noteikšana un noteikumu "Uzturdevas kompensācijas izmaksāšanas kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" amatpersonām" apstiprināšana Lēmums (365.96 kb) Pielikums Nr. 1 (447 kb)
9 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā Nr.5/7 "Noteikumu "Kārtība, kādā organizējama izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā Jelgavas valstspilsētā" apstiprināšana" Lēmums (377.79 kb) Pielikums Nr. 1 (543.85 kb) Pielikums Nr. 2 (779.09 kb) Pielikums Nr. 3 (307.76 kb) Pielikums Nr. 4 (361.72 kb)
10 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmums (368.6 kb) Pielikums Nr. 1 (620.49 kb)
11 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumos Lēmums (386.81 kb) Pielikums Nr. 1 (321.11 kb)
12 Dalība projektā "Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargātu cilvēku grupām" Lēmums (374.12 kb) Pielikums Nr. 1 (390.44 kb)
13 Dalība projektā "Bērnu un jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšana Jelgavā un Šauļos, II posms" Lēmums (391.67 kb) Pielikums Nr. 1 (102.05 kb)
14 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumā Nr.4/14 "Jelgavas pilsētas domes jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšana" Lēmums (379.34 kb) Pielikums Nr. 1 (273.75 kb) Pielikums Nr. 2 (435.67 kb) Pielikums Nr. 3 (478.62 kb) Pielikums Nr. 4 (500 kb) Pielikums Nr. 5 (529.55 kb)
15 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.13/35 "Jelgavas valstpilsētas domes apbalvojumu nolikuma un Jelgavas valstspilsētas domes apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšana" Lēmums (374.83 kb) Pielikums Nr. 1 (370.71 kb) Pielikums Nr. 2 (388.71 kb) Pielikums Nr. 3 (371.6 kb)
16 Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"" nolikumā Lēmums (365.24 kb) Pielikums Nr. 1 (487.94 kb)
17 Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"" nolikumā Lēmums (365.26 kb) Pielikums Nr. 1 (312.43 kb)
18 Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipari"" nolikumā Lēmums (365.61 kb) Pielikums Nr. 1 (338.7 kb)
19 Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši"" nolikumā Lēmums (365.79 kb) Pielikums Nr. 1 (315.07 kb)
20 Apbūvētu zemesgabalu Rīgas ielā 57B, Jelgavā atsavināšana Lēmums (385.28 kb) Pielikums Nr. 1 (455.93 kb)
21 Dzīvokļa īpašuma 6.līnijā 74-6, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (382.46 kb) Pielikums Nr. 1 (249.86 kb)
22 Dzīvokļa īpašuma Kazarmes ielā 19-4, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (383.01 kb) Pielikums Nr. 1 (250.28 kb)
23 Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-12, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (383.49 kb) Pielikums Nr. 1 (250.7 kb)
24 Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-13, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (384.3 kb) Pielikums Nr. 1 (250.93 kb)
25 Dzīvokļa īpašuma Uzvaras ielā 49-8, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (383.61 kb) Pielikums Nr. 1 (250.42 kb)
26 J.P. iesnieguma izskatīšana
27 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" vadītāja atbrīvošana no amata Lēmums (363.73 kb)
28 Dalība projektā "Droni ārkārtas situāciju risināšanai" Lēmums (376.16 kb) Pielikums Nr. 1 (377.81 kb)

23.02.2023.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

23 02 2023 Domes sedes protokols un pielikums
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Iedzīvotāju kolektīvais iesniegums
2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.___ "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums" izdošana Lēmums (302.14 kb) Pielikums Nr. 1 (64.49 kb) Pielikums Nr. 2 (26.82 kb)
3 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības darba reglamenta izdošana Lēmums (301.94 kb) Pielikums Nr. 1 (53.91 kb) Pielikums Nr. 2 (302.36 kb)
4 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/13 "Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana" Lēmums (301.87 kb) Pielikums Nr. 1 (255.69 kb)
5 Grozījumi Jelgavas valstpilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/28 "Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana" Lēmums (303.7 kb)
6 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. novembra lēmuma Nr.15/4 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" nosaukuma maiņa un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas digitālais centrs" nolikuma apstiprināšana" pielikumā Lēmums (303.71 kb)
7 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.___ "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" izdošana Lēmums (303.62 kb) Pielikums Nr. 1 (66.82 kb) Pielikums Nr. 2 (24.99 kb)
8 Pašvaldības atbalsta privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam noteikšana Lēmums (304.28 kb) Pielikums Nr. 1 (15.76 kb)
9 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas pamatskola "Valdeka" – attīstības centrs" nolikuma apstiprināšana Lēmums (303.23 kb) Pielikums Nr. 1 (54.35 kb)
10 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola" nolikuma apstiprināšana Lēmums (302.33 kb) Pielikums Nr. 1 (65.23 kb)
11 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (303.6 kb) Pielikums Nr. 1 (20.07 kb)
12 Deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" Lēmums (305.24 kb) Pielikums Nr. 1 (48.83 kb) Pielikums Nr. 2 (15.07 kb)
13 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr.4.2.2/0/21/A/039) "Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai Lēmums (302.47 kb)
14 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr.4.2.2/0/21/A/040) "Jelgavas pamatskolas "Valdeka"- attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai Lēmums (302.7 kb)
15 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/14 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Latvijas-Lietuvas sadarbības projekta "Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma "Saules ceļš” izveide (SUN ROUTE)" īstenošanai" Lēmums (302.36 kb)
16 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/17 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai" Lēmums (302.86 kb)
17 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/24 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana" Lēmums (304.13 kb)
18 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana" Lēmums (304.48 kb)
19 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes "Jelgavas valstspilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļa" sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmums (301.87 kb) Pielikums Nr. 1 (22.51 kb)
20 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmums (302.2 kb) Pielikums Nr. 1 (16.07 kb)
21 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumos Lēmums (307.34 kb)
22 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 22. decembra lēmumā Nr.18/25 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana" Lēmums (303.78 kb)
23 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (301.05 kb)
24 Atteikums no pirmpirkuma tiesībām uz ēku (būvju) īpašumu Sila ielā 35, Jelgavā
25 Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 38A un Raiņa ielā 38B, Jelgavā iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu
26 Starpgabala statusa noteikšana zeme vienībai Zaļumu ielā 6A, Jelgavā Lēmums (304.99 kb)
27 Apbūvēta zemesgabala Dārzkopju ielā 4, Jelgavā atsavināšana
28 Zemes starpgabala Kārklu ielā 39B, Jelgavā atsavināšana
29 Zemes starpgabala Strazdu ielā 22A, Jelgavā atsavināšana
30 Ēkas Lielajā ielā 49, Jelgavā 1355/19332 domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (304.21 kb)
31 Neapbūvēta zemesgabala Dambja ielā 22A, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (303.55 kb)
32 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr.3/10 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" īstenošanai" Lēmums (303.31 kb)
33 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.___ "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam" izdošana Lēmums (302.04 kb) Pielikums Nr. 1 (41.9 kb) Pielikums Nr. 2 (1.07 mb) Pielikums Nr. 3 (347.5 kb)