Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 23. jūlijā pulksten 10.

23.07.2020.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sedes audio ieraksts 23 07 2020
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmas “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” nolikuma apstiprināšana, komisijas ievēlēšana Lēmums (304.03 kb) Pielikums Nr.1 (44.9 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.____ “Par topogrāfiskās informācijas aprites ģeodēzisko darbu un ģeodēziskā tīkla uzraudzības kārtību Jelgavas pilsētā” izdošana Lēmums (303.4 kb) Paskaidrojuma raksts (21.38 kb) Saistošie noteikumi (597.85 kb)
3. Grozījumu Jelgavas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā “Sadzīves atkritumu normatīvā daudzuma apstiprināšana” Lēmums (308.34 kb)
4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā Lēmums (308.75 kb)
5. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola” nolikumā Lēmums (307.92 kb)
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola” vadītāja iecelšana amatā Lēmums (305.94 kb)
7. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs” nolikumā Lēmums (304.41 kb)
8. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/15 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšana” Lēmums (306.38 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.3/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (308.77 kb)
10. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (311.19 kb)
11. Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam “Miera ielas posma no tilta pār Platones upi līdz Aizsargu ielai un Aizsargu ielas seguma atjaunošana” Lēmums (305.33 kb)
12. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.novembra lēmumā Nr.14/13 “Nodibinājuma “Izglītības atbalsta fonds” valdes iecelšana” Lēmums (305.52 kb)
13. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.10/16 „Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (306.51 kb)
14. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” locekļa ievēlēšana Lēmums (307.64 kb)
15. Biedrības “Latvijas pārtikas inovatīvo un alternatīvo risinājumu klasteris” dibināšana Lēmums (305.74 kb)
16. Būvju ar kadastra apzīmējumiem 0900 0060191001 un 0900 0060191002 Driksas ielā 2C, Jelgavā nojaukšana Lēmums (314.79 kb)
17. Ēkas Filozofu ielā 6A, Jelgavā nojaukšana Lēmums (313.68 kb)
18. Pašvaldības nekustamā īpašuma Sudrabu Edžus ielā 10B, Jelgavā atsavināšana, ieguldot SIA ”Jelgavas poliklīnika” pamatkapitālā Lēmums (309.47 kb)
19. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (311.76 kb)
20. Apbūvēta zemesgabala Langervaldes ielā 3, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (311.7 kb)
21. Zemesgabala Ziediņu ceļā 1B, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.4 kb) Pielikums Nr.1 (105.5 kb)
22. Nekustamā īpašuma Puķu ielā 20A, Jelgavā, 165/2800 domājamo daļu atsavināšana Lēmums (312.28 kb) Pielikums Nr.1 (46.21 kb)
23. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-2, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.92 kb) Pielikums Nr.1 (47.82 kb)
24. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-8, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.9 kb) Pielikums Nr.1 (47.91 kb)
25. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-13, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.03 kb) Pielikums Nr.1 (47.82 kb)
26. Nekustamā īpašuma Lāču ielā 42, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.04 kb) Pielikums Nr.1 (47.59 kb)
27. Dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029450 Raiņa ielā 16, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (311.01 kb) Pielikums Nr.1 (46.36 kb)
28. Dzīvokļa īpašuma Tērvetes ielā 151-1, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.6 kb) Pielikums Nr.1 (46 kb)
29. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-2, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (312.41 kb) Pielikums Nr.1 (46.17 kb)
30. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 24-5, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
31. Biedrības “Futbola klubs Jelgava” iesnieguma izskatīšana Lēmums (311.05 kb)
32. I.P. iesnieguma izskatīšana
33. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra lēmumā Nr.13/5 “Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (308.74 kb)
34. Deleģējums SIA ”Jelgavas poliklīnika” projekta “Primārās aprūpes centra izveide un tehniskā nodrošinājuma iegāde SIA "Jelgavas poliklīnika” iesnieguma iesniegšanai Lēmums (306.41 kb)

14.07.2020.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

Domes sedes audio ieraksts 14 07 2020
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Par piekrišanu SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" dalībai projektā un galvojuma sniegšanu Lēmums (310.65 kb)