Domes sēdes

Nākamā domes sēde 24. novembrī pulksten 10.

 

Domes sēžu grafiks nākamajiem mēnešiem: 22. decembris.

 

Domes lēmumi tiek publicēti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

 

Nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību un domes sēžu atklātumu, Jelgavas valstspilsētas domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē.

 

Informējam, ka tiešsaistes pārraidēs tiek fiksēti domes deputāti un domes  sēdes dalībnieki, kam ir iespēja izteikties par domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

 

 

24.11.2022.

Jelgavas valstspilsētas domes sēde

DS 24 11 2022
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr.19-19 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums"" izdošana Lēmums (367.49 kb) Pielikums Nr. 1 (438.53 kb) Pielikums Nr. 2 (377.69 kb) Pielikums Nr. 3 (114.76 kb)
2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" izveidošana Lēmums (373.17 kb) Pielikums Nr. 1 (466.89 kb)
3 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka atbrīvošana no amata Lēmums (361.17 kb)
4 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" nosaukuma maiņa un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas digitālais centrs" nolikuma apstiprināšana Lēmums (370.71 kb) Pielikums Nr. 1 (289.92 kb)
5 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" vadītāja atbrīvošana no amata Lēmums (366.03 kb)
6 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas digitālais centrs" vadītāja iecelšana amatā Lēmums (362.85 kb)
7 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgas iestādes "Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa" izveidošana Lēmums (370.28 kb) Pielikums Nr. 1 (457.98 kb)
8 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes dibināšana Lēmums (369.04 kb)
9 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšana amatā Lēmums (366.19 kb)
10 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs" vadītāja iecelšana amatā Lēmums (363.42 kb) Pielikums Nr. 1 (1.96 mb)
11 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 27. februāra lēmumā Nr.3/3 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" Lēmums (452.85 kb) Pielikums Nr. 1 (433.77 kb) Pielikums Nr. 2 (645.12 kb)
12 Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Lēmums (377.44 kb) Pielikums (1021.3 kb)
13 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšana Lēmums (364.04 kb) Pielikums Nr. 1 (462.8 kb)
14 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana Lēmums (371.41 kb) Pielikums Nr. 1 (431.68 kb) Pielikums Nr. 2 (440.99 kb)
15 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.13/36 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšana" Lēmums (368.73 kb) Pielikums Nr. 1 (365.19 kb) Pielikums Nr. 2 (449.7 kb)
16 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/41 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas sastāva apstiprināšana" Lēmums (368.37 kb) Pielikums Nr. 1 (368.04 kb)
17 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 8. jūlija lēmumā Nr.8/1 "Par dalību projektā "Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās"" Lēmums (382.29 kb) Pielikums Nr. 1 (266.96 kb) Pielikums Nr. 2 (385.51 kb)
18 Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (373.28 kb) Pielikums Nr. 1 (342.32 kb) Pielikums Nr. 2 (157.93 kb) Pielikums Nr. 3 (159.72 kb) Pielikums Nr. 4 (136.21 kb)
19 Apbūvēta zemesgabala Celtnieku ielā 31, Jelgavā atsavināšana
20 Apbūvēta zemesgabala Druvu ielā 5, Jelgavā atsavināšana Lēmums (381.57 kb) Pielikums Nr. 1 (294.94 kb)
21 L.M. iesnieguma izskatīšana
22 Par transportlīdzekļa dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu biedrībai "Ukraiņu kultūras centrs "Džerelo"" Lēmums (376.54 kb)
23 Grozījums Jelgavas valstspilsētas 2021. gada 28. oktobra lēmumā Nr.16/5 "Par piekrišanu SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" dalībai projektā un galvojuma sniegšanu" Lēmums (383.64 kb) Pielikums Nr. 1 (378.02 kb) Pielikums Nr. 2 (628.27 kb)

28.10.2022.

Jelgavas valstspilsētas domes sēde

DS 28 10 2022
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr.___ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"" Lēmums (303.2 kb) Pielikums Nr. 1 (44.31 kb) Pielikums Nr. 2 (22.49 kb)
2 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr.6/3 "Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" Lēmums (302.62 kb)
3 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam"" izdošana Lēmums (303.26 kb) Pielikums Nr. 1 (40.25 kb) Pielikums Nr.2 (85.21 kb) Pielikums Nr. 3 (330.5 kb)
4 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr.____ "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" izdošana Lēmums (304.07 kb) Pielikums Nr. 1 (56.54 kb) Pielikums Nr. 2 (29.44 kb)
5 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr.____ "Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" izdošana Lēmums (303.35 kb) Pielikums Nr. 1 (47.85 kb) Pielikums Nr. 2 (27.98 kb)
6 Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgas iestādes "Jelgavas dzimtsarakstu nodaļa" veidošanu Lēmums (304.55 kb)
7 Jelgavas dzimtsarakstu nodaļas uzraudzības padomes izveidošana un nolikuma apstiprināšana Lēmums (303.45 kb) Pielikums Nr. 1 (307.9 kb)
8 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" maksas pakalpojumos Lēmums (304.57 kb)
9 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmums (304.28 kb) Pielikums Nr. 1 (28.94 kb)
10 Par Vecpilsētas 14 apmeklējumu bez maksas 2022. gada 11. un 12. novembrī Lēmums (304.12 kb)
11 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 27. februāra lēmumā Nr.3/3 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde" un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" Lēmums (303.2 kb)
12 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 25. maija lēmumā Nr.6/15 "Jelgavas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. vidusskola" nolikuma apstiprināšana" Lēmums (303.02 kb)
13 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr.4/16 "Jelgavas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 5. vidusskola" nolikuma apstiprināšana" Lēmums (302.82 kb)
14 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumā Nr.6/5 "Jelgavas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Amatu vidusskola" nolikuma apstiprināšana" Lēmums (304.81 kb)
15 Par transportlīdzekļa dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu biedrībai "Ukraiņu kultūras centrs "Džerelo"" Lēmums (301.68 kb)
16 Par transportlīdzekļa dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu biedrībai "Ukraiņu kultūras centrs "Džerelo"" Lēmums (317.5 kb)
17 Rekultivētā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Brakšķi" 1.kārtas krātuves un tās infrastruktūras nodošana SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" apsaimniekošanā Lēmums (306.63 kb) Pielikums Nr. 1 (20.7 kb)
18 Dzīvokļa īpašuma Brīvības bulvārī 41-8, Jelgavā atsavināšana
19 Dzīvokļa īpašuma Zirgu ielā 8-2, Jelgavā atsavināšana
20 Zemes starpgabala Kaimiņu ielā 12A, Jelgavā atsavināšana
21 Zemes starpgabala Mežmalas ielā 8A, Jelgavā atsavināšana
22 Zemes starpgabala Mežmalas ielā 10A, Jelgavā atsavināšana
23 Zemes starpgabala Riņķa ielā 9A, Jelgavā atsavināšana
24 Zemes starpgabala Rūpniecības ielā 94A, Jelgavā atsavināšana
25 Zemes starpgabala Rūpniecības ielā 96A, Jelgavā atsavināšana
26 Zemes starpgabala Saulaines ielā 6A, Jelgavā atsavināšana
27 Neapbūvēta zemesgabala Ābelītes ielā 21, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
28 Neapbūvēta zemesgabala Dambja ielā 22A, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (310.71 kb) Pielikums Nr. 1 (37.68 kb)
29 Neapbūvēta zemesgabala Veselības ielā 37, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
30 Ēkas Lielajā ielā 49, Jelgavā 1355/19332 domājamo daļu atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (310.88 kb) Pielikums Nr. 1 (107 kb)
31 Zemes starpgabala Tērvetes ielā 65, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (308.7 kb)
32 Grozījums nodibinājuma "Sporta tālākizglītības atbalsta fonds" valdes sastāvā Lēmums (301.43 kb)
33 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana" Lēmums (302.76 kb)