Domes sēdes

Jelgavas valstspilsētas domes sēde 22. jūlijā pulksten 10.

 

Attālinātajās Jelgavas pilsētas domes sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vismaz vienu darba dienu pirms kārtējās domes sēdes.

 

Domes lēmumi tiek publicēti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

22.07.2021.

Jelgavas valstspilsētas domes sēde

DS 22 07 2021
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-18 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana Lēmums (301.94 kb) Paskaidrojuma raksts (16.61 kb) Saistošie noteikumi (40.03 kb)
2 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.novembra lēmumā Nr.14/8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšana” Lēmums (304.44 kb)
3 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte”” vadītāja iecelšana amatā Lēmums (304 kb)
4 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai Lēmums (303.26 kb)
5 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” īstenošanai Lēmums (302.93 kb)
6 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai Lēmums (303.31 kb)
7 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta” īstenošanai Lēmums (302.87 kb)
8 Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam “Miera ielas posma no tilta pār Platones upi līdz Aizsargu ielai un Aizsargu ielas seguma atjaunošana” Lēmums (302.23 kb)
9 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.13/1 “Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmas “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” nolikuma apstiprināšana un komisijas ievēlēšana” Lēmums (303.2 kb)
10 Dzīvokļa īpašuma Atmodas ielā 68-54, Jelgavā, atsavināšana
11 Dzīvokļa īpašuma Zīles ceļā 3-3, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (308.21 kb) Pielikums Nr.1 (110 kb)
12 Apbūvēta zemesgabala Staļģenes ielā 69, Jelgavā, atsavināšana
13 Zemes starpgabala Laimas ielā 20A, Jelgavā, atsavināšana
14 Zemes starpgabalu Rīgas ielā 2B un Rīgas ielā 2C, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (310.03 kb)
15 Domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2021.gada 2.pusgadam Lēmums (207.47 kb)

08.07.2021.

Jelgavas valstspilsētas domes ārkārtas sēde

DS 08 07 2021
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas valstspilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana Lēmums (302.93 kb)
2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pārstāvja deleģēšana darbam Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē Lēmums (301.62 kb)