Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde 12. septembrī pulksten 9.00

 

12.09.2019.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

Domes sedes audio ieraksts 12092019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Par administratīvi teritoriālo reformu Lēmums (311.05 kb)

22.08.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sedes audio ieraksts 22 08 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.____ „Par sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumos” izdošana Lēmums (303.81 kb) Paskaidrojuma raksts (20.29 kb) Saistošie noteikumi (303.96 kb)
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.12/14 “Sabiedriskā transportā pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (304.81 kb)
3. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu Lēmums (303.93 kb)
4. Pirmpirkuma tiesību izmantošana uz nekustamo īpašumu Jāņa Čakstes Bulvārī 17, Jelgavā Lēmums (309.3 kb)