Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes sēde 24. septembrī pulksten 10.

24.09.2020.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā” izdošana Lēmums (374.52 kb) Pielikums Nr.1 (561.94 kb) Pielikums Nr.2 (198.41 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā” izdošana Lēmums (373.07 kb) Pielikums Nr.1 (708.16 kb) Pielikums Nr.2 (204 kb)
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.vidusskola” nolikumā Lēmums (373.63 kb) Pielikums Nr.1 (237.61 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5.vidusskola” nolikumā Lēmums (372.36 kb) Pielikums Nr.1 (308.21 kb)
5. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 6.vidusskola” nolikumā Lēmums (374.86 kb) Pielikums Nr.1 (321.63 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” nolikumā Lēmums (369.55 kb) Pielikums Nr.1 (391.35 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” nolikumā Lēmums (369.65 kb) Pielikums Nr.1 (231.38 kb)
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” nolikumā Lēmums (368.18 kb) Pielikums Nr.1 (406.14 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.sākumskola” nolikumā Lēmums (369.12 kb) Pielikums Nr.1 (319.35 kb)
10. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” nolikumā Lēmums (369.68 kb) Pielikums Nr.1 (330.04 kb)
11. Jelgavas pilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes vadītāja darba novērtēšanas kritēriju un piemaksas apmēra mēneša darba algai apstiprināšana Lēmums (370.66 kb) Pielikums Nr.1 (406.73 kb) Pielikums Nr.2 (368.33 kb) Pielikums Nr.3 (570.58 kb)
12. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (366.79 kb) Pielikums Nr.1 (198.06 kb)
13. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (366.46 kb) Pielikums Nr.1 (192.6 kb)
14. Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (366.87 kb) Pielikums Nr.1 (365.85 kb)
15. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.3/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (387.21 kb) Pielikums Nr.1 (369.55 kb) Pielikums Nr.2 (529.68 kb)
16. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā Nr.1/4 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (377.81 kb) Pielikums Nr.1 (369.4 kb) Pielikums Nr.2 (574.82 kb)
17. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā Lēmums (373.7 kb) Pielikums Nr.1 (372.46 kb)
18. Zemes starpgabala Ziediņu ceļā 4B, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (382.2 kb) Pielikums Nr.1 (242.27 kb) Pielikums Nr.2 (3.54 mb)
19. Zemesgabala Viskaļu ielā 91B, Jelgavā apbūves tiesības izsole Lēmums (378.15 kb) Pielikums Nr.1 (503.95 kb) Pielikums Nr.2 (460.91 kb)
20. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” nolikuma apstiprināšana Lēmums (364.66 kb) Pielikums Nr.1 (223.3 kb)
21. Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku formas tērpa vienotā parauga apstiprināšana Lēmums (368.49 kb) Pielikums Nr.1 (1.47 mb)
22. Projekta “Brīvs, prātīgs, atbildīgs” iesnieguma iesniegšana Lēmums (373.33 kb) Pielikums Nr.1 (364.06 kb)
23. Projekta “Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri” īstenošana Lēmums (445.89 kb) Pielikums Nr.1 (204.21 kb)
24. Dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 25-39, Jelgavā, atsavināšana
25. Dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 5-34, Jelgavā, atsavināšana
26. E.N. iesnieguma izskatīšana
27. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide” īstenošanai Lēmums (464.46 kb) Pielikums Nr.1 (199.29 kb)

03.09.2020.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

DS 03 09 2020 ARK
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Asfaltbetona seguma atjaunošana Ruļļu ielas posmā no Salnas ielas līdz Viskaļu ielai” īstenošanai Lēmums (307.13 kb)
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumā Nr.11/10 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei” īstenošanai” Lēmums (306.83 kb)