Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes sēde 21. janvārī pulksten 10:00.

21.01.2021.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2035.gadam izstrādes uzsākšana Lēmums (372.6 kb) Pielikums (231 kb)
2 Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšana Lēmums (371.86 kb) Pielikums (403.45 kb)
3 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.___ “Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” izdošana Lēmums (375.71 kb) Pielikums Nr.1 (456.14 kb) Pielikums Nr.2 (203.03 kb) Pielikums Nr.3 (495.59 kb)
4 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 „Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (377.12 kb) Pielikums Nr.1 (459.44 kb) Pielikums Nr.2 (312.22 kb) Pielikums Nr.3 (544.03 kb)
5 Par Jelgavas pilsētas dalību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” Lēmums (379.25 kb)
6 Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībai Kalnciema ceļā 29, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšana Lēmums (376.26 kb) Pielikums Nr.1 (368.94 kb) Pielikums Nr.3 (607.87 kb)
7 Projekta “SIA “Jelgavas poliklīnika” norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma saskaņošana Lēmums (377.38 kb) Pielikums (54.13 kb)
8 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā Lēmums (372.65 kb) Pielikums (373.36 kb)
9 Dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 37-67, Jelgavā, atsavināšana
10 Dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029450 Raiņa ielā 16, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (375.15 kb)
11 Nekustamā īpašuma 6.līnijā 45, Jelgavā, privatizācijas pabeigšana Lēmums (370.47 kb)
12 Apbūvētu zemesgabalu Jelgavā, Aviācijas ielā 57 un Aviācijas ielā 57A privatizācijas pabeigšana Lēmums (369.99 kb)
13 R.D. zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšana
14 T.V. iesnieguma izskatīšana
15 G.M. iesnieguma izskatīšana
16 A.S. iesnieguma izskatīšana
17 Patvaļīgi uzbūvētā žoga posma nojaukšana Dobeles šosejā 4H, Jelgavā
18 Grozījums Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā Lēmums (364.54 kb) Pielikums (447.37 kb)
19 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.16/4 “Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņu noteikšana” Lēmums (368.33 kb)

28.12.2020.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

DS 28 12 2020 ARK
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.20-__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19-19 “Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums”” izdošana Lēmums (305.06 kb) Pielikums Nr.1 (308.71 kb) Pielikums Nr.2 (17.92 kb)