Nedzīvojamās telpas

Izīrē pašvaldības nedzīvojamās telpas, ēkas un būves.

 

Nr. Adrese Platība m2  Piezīmes
1 Dobeles iela 62a, Nr. 013 15,7

1.stāva darbnīca

 

2 Dobeles iela 62a, Nr. 011 (2,3) 14,6

1.stāva palīgtelpas

 

3 Sakņudārza 8 Nr.11-15 43,4 Palīgtelpas
4 Puķu iela 20A Nr.13 81,2 Šķūnis
5 Dobeles iela 62A Nr. 005 (17) 31,3

Biroja telpas, 2. stāvs

 

6 Pasta iela 44 Nr. 901( 54) 20,6

1/2 daļa noliktavas (cokolstāvs)

7 Pasta iela 44 Nr. 901( 36) 19,1

noliktavas (cokolstāvs)

8 Pasta iela 44 Nr.901( 55) 76,5

noliktavas (cokolstāvs)

9 Dobeles iela 62A Nr. 005 (20;22) 28,7 2.stāvs, biroja telpas
10 Dobeles iela 62A Nr. 005 (6) 17,4 2.stāvs, biroja telpas
11 Dobeles iela 62A Nr. 005 (27;28) 13,9 2.stāvs, biroja telpas

 

Sīkāka informācija SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, tālrunis 63083380, Klientu apkalpošanas daļas vadītāja A.Mizūne.