Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu

Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019.gada 27.septembrī tika izskatīts un pieņemts lēmums Nr.10/45 "Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas iela 21, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšana".