Paziņojums par SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" piederošo automašīnu VW POLO (Valsts reģ. Nr. JE3665) atsavināšanas izsoli

Izsoles noteikumi:

1. Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna:

VW POLO

Valsts reģ. Nr. JE3665

Izlaiduma gads: 2008

Nobraukums: 200672

TA dati: līdz 10/09/2021

Dīzeļdegviela

Trūkumi vai bojājumi:  Korozija un krāsojuma defekti, salona defekti, iepr. remontu pēdas, kravas furgons, ieplēsts pr. vējstikls, ilgstoši nav ekspluatēts.

Izsoles vieta: SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde", Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava.
Izsoles laiks: 2022.gada 28.marta plkst. 10.00.

Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 811,- (astoņi simti vienpadsmit eiro). Visi vērtējuma izcenojumi ar PVN 21%.

Informācija par izsoli: Nolikumā

Pieteikums