Par Jelgavu

img_0170.jpg

Mums, jelgavniekiem, pilsēta ir daudz kas vairāk nekā vieta telpā; tā ir vide, kurā dzīvojam un strādājam, laižam skolā savus bērnus, atpūšamies un spējam sajust šo neatkārtojamo un īpašo mājas izjūtu, kuru veidojam mēs visi kopā.

Vai esat kādreiz noformulējuši paši sev – kas man ir Jelgava? Saliekot kopā vairāk nekā 61 tūkstoša Jelgavas iedzīvotāju labās domas un darbus, rodas vesela straume, kas pilsētai ļauj augt un kļūt stiprākai. Mūsu pienākums ir ielikt savu artavu pilsētas dzīves uzlabošanā, līdzdarboties pievienotās vērtības radīšanā. Jo pievienotā vērtība nav tikai ekonomisks rādītājs. Tas ir arī rādītājs, kas izmērāms sajūtās, iespējās un prasmēs.

 

Jelgava šobrīd Eiropā sava līmeņa pilsētu grupā ir novērtēta kā 6. viedākā pilsēta. Reti kurš jelgavnieks, braucot vai ejot pa pilsētas ielām, mācoties bērnudārzā vai skolā, dzīvojot nosiltinātā mājā vai patērējot koģenerācijas stacijā ražoto siltumu, aizdomājas, ka tā ir daļa no mērķtiecīgi veidotas gudras pilsētas.  Vai jūs varat iedomāties, ka vēl pirms desmit gadiem Jāņa Čakstes bulvāra un Lielās ielas krustojumu diennaktī šķērsoja ap 10 000 automašīnu, bet šobrīd – jau 30 000 mašīnu? Ja pilsētā ielu infrastruktūra būtu palikusi nemainīga, tad šodien pie šādas transporta plūsmas šo krustojumu praktiski nebūtu iespējams šķērsot. Šodien pilsētas viedā luksoforu vadības sistēma ir izveidota tā, lai satiksme būtu pēc iespējas raita un droša visā pilsētā. 

Jaunās tehnoloģijas ir tās, kas šobrīd diennakts režīmā ļauj sekot līdzi satiksmes plūsmai pilsētā, analizēt rādītājus un koordinēt plūsmu pēc satiksmes intensitātes, kas būtiski uzlabo drošību uz ielām. Jau iebraucot Jelgavā, cilvēks kļūst par šīs viedās sistēmas dalībnieku. Jā, katrs no mums ir redzams pilsētas videonovērošanas kamerās, bet arī tas ir darīts tikai tāpēc, lai mēs savā pilsētā varētu justies drošāk.

Attēls1.jpg

 

Jaunākās tehnoloģijas mūsdienās tiek pielietotas pat lietus ūdeņu novadīšanā. Daudzi vēl labi atceras spēcīgās lietavas, kas mēdza pārsteigt pilsētu, pamatīgi applūdinot ielas. Tagad, kad pilsētas septiņas sūkņu stacijas darbojas ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, strādājot ar situācijai atbilstošu intensitāti, šāda ielu applūšana vairs nav iespējama. Tūlīt, rekonstruējot Jelgavas Valsts ģimnāziju, tiks uzstādīts vēl viens jauns sūknis, un tas vēl vairāk uzlabos situāciju, jo vieta pie ģimnāzijas ir zemākā pilsētā. Un arī pavasara plūdi mūs vairs nevar pārsteigt nesagatavotus, jo pilsētā uz Lielupes tilta ir uzstādīti ūdens līmeņa mērītāji, kas nepārtrauktā režīmā datus pārraida mūsu Pašvaldības operatīvās informācijas centram, kas uz izstrādātām interaktīvām kartēm var sekot līdzi ūdens līmeņa kāpumam, modelēt applūšanas draudus un nekavējoties rīkoties.

 

Attēls3.jpg

 

Tāpat, piemēram, Kalnciema ceļā ielu apgaismojumu ierīkot bija iespējams, pateicoties tieši jaunajām tehnoloģijām, – daļā pilsētas ielu apgaismojumu nomainot pret ekonomiskajām LED lampām, līdzekļi tika ietaupīti, un, nepalielinot resursus, pilsēta tika pie vēl vienas apgaismotas ielas. Šobrīd jau atsevišķās pilsētas ielās, piemēram, Rīgas ielā, apgaismojuma sistēma ir tā modernizēta, ka automātiski nakts laikā samazina gaismas intensitāti, ekonomējot pašvaldības līdzekļus.
 

Gudra pilsēta taupa enerģijas resursus, un Jelgava to apliecina arī ar savu siltuma ražotāju "Fortum Jelgava", kas pilsētā siltumu nodrošina ar atjaunojamiem resursiem jeb koģenerācijas staciju. Tāpat māju siltināšana ir daļa no gudras pilsētas.
  2018_posters_druka_594x840mm_5mm_parlaide.jpg

No vienas puses, tas ir jauns jēdziens, bet, no otras, – saprotami darbi, bez kuriem šodien Jelgava jau vairs nebūtu iedomājama tāda, kāda tā ir.

 

Lai esam aktīvi, drosmīgi, ar sparu paveicam uzsāktos darbus un ar azartu ķeramies pie jauniem! Ja lietā esi ieguldījis pats savu darbu, ja redzi paša paveikto, tikai tad tu vari būt patiesi lepns par pilsētu, kurā dzīvo un strādā! Novēlu ikvienam izjust gandarījumu par padarīto un pieņemt jaunus nākotnes izaicinājumus!

 

Andris Rāviņš
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs