Māris Velve

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks:

 

"Cilvēki no malas jau vienmēr redz labāk. Ja jau iestādes vadība mani izvirzīja šim augstajam apbalvojumam, acīmredzot savu darbu daru atbildīgi. Šogad 31. jūlijā apritēja 20 gadi, kopš strādāju Jelgavas Pašvaldības policijā, – desmit no tiem esmu nostrādājis ekipāžās dažādās policijas struktūrvienībās, bet pēdējos desmit gadus vadu Patruļpolicijas nodaļu, kas ir lielākā Pašvaldības policijā. Ne mirkli neesmu nožēlojis savu izvēli strādāt policijā, lai gan svētki man nozīmē pastiprinātu darbu un vienmēr ir jābūt gatavībā, jo izsaukt var jebkurā mirklī. Viens no maniem pamatuzdevumiem ir plānot un organizēt sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pilsētā, tostarp arī pilsētas pasākumos. Tiesa, viens nav karotājs – ir nepieciešami cilvēki, kas šos plānus realizē, un man ir lieliska 56 cilvēku komanda, kolēģi, uz kuriem varu paļauties. Tas policijas darbā ir būtiski. Tāpat ļoti svarīgs ir iestādes vadības atbalsts un sadarbība ar citām struktūrvienībām. Cienīsim cits citu, būsim iecietīgāki pret līdzcilvēkiem un nebūsim vienaldzīgi, pilsētā redzot kādu situāciju, kurā jāiesaistās policijai! Mēs ar savu komandu un kolēģiem turpināsim strādāt tā, lai jelgavnieki savā pilsētā justos droši."