26.7 °C, 1.1 m/s, 60.3 %

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Dobeles ielā 10A, Jelgavā, izsoli

Sākumlapa AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Dobeles ielā 10A, Jelgavā, izsoli
AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Dobeles ielā 10A, Jelgavā, izsoli

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” (reģ.Nr.41703001340) 2023. gada 8. decembrī plkst.13:00 Pasta ielā 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005050031 Dobeles ielā 10A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka) 210.8 m2 ar kadastra apzīmējumu 09000050367001, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena 33000,- eiro, izsoles solis 500 eiro, nodrošinājums 3300,- eiro, reģistrācijas maksa 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.

Pieteikties uz izsoli var līdz 2023. gada 5. decembrim plkst.17:00 AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā (kontakttālrunis 26526161, e-pasts: aina@jdhc.lv), darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni vai e-pastu.

Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā ″Latvijas Vēstnesis″.