22.8 °C, 2.3 m/s, 60.4 %

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Lielā ielā 21A, Jelgavā, izsoli

Sākumlapa AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Lielā ielā 21A, Jelgavā, izsoli
AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Lielā ielā 21A, Jelgavā, izsoli

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” 2023.gada 8.decembrī plkst. 13:40 Pasta ielā 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005010051 Lielā ielā 21A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī katlu māja ar četrām garāžām un apgrūtināta ar maģistrālo siltumtrasi) 306.6 m2 ar kadastra apzīmējumu 09000010082002, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena 45000 eiro, izsoles solis 500 eiro, nodrošinājums 4500 eiro, reģistrācijas maksa 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.

Pieteikties uz izsoli var līdz 2023.gada  5. decembrim plkst.17:00 AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā (kontakttālrunis 26526161, e-pasts: aina@jdhc.lv), darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni vai e-pastu.

Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā ″Latvijas Vēstnesis″.