20.1 °C, 3 m/s, 69.1 %

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Meiju ceļā 28B, Jelgavā, izsoli

Sākumlapa AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Meiju ceļā 28B, Jelgavā, izsoli
AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Meiju ceļā 28B, Jelgavā, izsoli

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” 2023. gada 20. oktobrī pulksten 13:30 Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005120047 Meiju ceļā 28B, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu un kompresoru stacijas ēka 109.2 m2 platībā un apgrūtināta ar zem būves izvietoto siltumtrasi un ūdensvadu) ar kadastra apzīmējumu 09000120001025, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 19 700 eiro, izsoles solis 500 eiro, nodrošinājums 1 970 eiro, reģistrācijas maksa 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.

Būve ar kadastra numuru 09005120047 Meiju ceļā 28B, Jelgavā, atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000120001 Meiju ceļā 6, Jelgavā, kuras īpašnieks var izmantot pirmpirkuma tiesības.

Pieteikties izsolei var līdz 2023. gada 17. oktobrim pulksten 17:00 AS “JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS”, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā (kontakttālrunis 63007064, e-pasts: info@jdhc.lv). Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS “JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS”, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni vai e-pastu.

Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.