6.9 °C, 4.4 m/s, 48.8 %

Jaunā Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojuma izstrāde

Sākumlapa DokumentiPlānošanas dokumentiJaunā Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojuma izstrāde
Jaunā Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojuma izstrāde

Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojuma izstrāde ir uzsākta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 25. janvāra lēmumu Nr.1/2.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā noteiktas funkcionālās zonas, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves parametri, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Konsultāciju par teritorijas plānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Centrālā pārvalde”, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas departamentā, kontakttālrunis uzziņām: 63005493; 63005475, e-pasts: dace.sture@jelgava.lv; sandra.ozola@jelgava.lv, kā arī informācija pieejama Ģeoportālā.