25.7 °C, 2.5 m/s, 38 %

Lokālplānojums zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā

Sākumlapa DokumentiPlānošanas dokumentiJelgavas valstspilsētas attīstības plānošanas dokumentiLokālplānojumiLokālplānojums zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā
Lokālplānojums zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā

Apstiprināts ar  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 24.marta lēmumu Nr. 3/7 “Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana” un izdoti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23-4 ” Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums”.

Lokālplānojuma materiāli un izstrādes dokumentācija ir pieejama Ģeoportālā ŠEIT.

Saistošie noteikumi nav īstenojami līdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanai.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 24.marta lēmums Nr. 3/7 “Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23-4 “Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums”