8.9 °C, 8.1 m/s, 64.5 %

Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta

Sākumlapa DokumentiProjektiZemgales industriālā parka attīstība, I kārta
Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta

Projekta Nr. 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003

Projekta mērķis ir attīstīt publisko infrastruktūru Zemgales industriālā parka teritorijas sasniedzamībai, attīstībai un investoru piesaistei, sekmējot darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu Jelgavas valstspilsētā, tādējādi mazinot reģionālās attīstības atšķirības starp Rīgas un Zemgales reģioniem.

Projekta darbības:

  1. Ielu pārbūves darbi:
  • Atmodas ielas posms no Dobeles šosejas līdz Lapskalna ielai ,t.sk. divu jaunu ielas posmu izbūve 810 m garumā, iekļaujot lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojuma) un elektronisko sakaru tīklu izbūvi un pārbūvi, autostāvvietu izbūvi;
  • Lapskalna ielas posms no Slokas ielas līdz Zvejnieku ielai, t.sk. jauna ielas posma izbūve 46 m garumā, iekļaujot lietus ūdens kanalizācijas tīklu aku pārbūvi un pievadu izbūvi, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojuma) un elektronisko sakaru tīklu izbūvi un pārbūvi;
  • Slokas ielas posms no Meiju ceļa līdz Lapskalna ielai, iekļaujot lietus ūdens kanalizācijas tīklu aku pārbūvi un pievadu izbūvi, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojuma) un elektronisko sakaru tīklu izbūvi un pārbūvi.
  1. Asfaltbetona seguma atjaunošana Meiju ceļa posmā no Satiksmes ielas līdz 1.Līnijai, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīklu aku pārbūvi un pievadu izbūvi, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojuma) un elektronisko sakaru tīklu izbūvi un pārbūvi.
  2. Būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība.
  3. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Kopējās projekta izmaksas ir 23 968 935.45 euro , no tām 20 000 000,00 euro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums un 3 968 935,45,00 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Īstenojot projektu, tiks uzlabota četru ielu posmu satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra 4.16 kilometru garumā, veicinot Zemgales industriālā parka teritorijas pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību, kā rezultātā

  • komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā, izveidos 82 jaunas darba vietas;
  • no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 21 400 000,00 euro apmērā.

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošana Nr. 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību ir parakstīta 2024. gada 1. februārī.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir līdz 2025. gada 31. decembrim.