24.8 °C, 2.7 m/s, 76.5 %

5-95/39-2014

5-95/39-2014

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 18.augustam, plkst. 19:00 Jelgavas pilsētas domes Informācijas aģentūrā (131.kabinets, Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001).

Kontaktpersona: Renārs Urtāns, tālrunis 63005532, e-pasts: renars.urtans@dome.jelgava.lv

Līgums

Buvdarbu_ligums.doc