23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

5-95/45-2014

5-95/45-2014

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 2.oktobrim, plkst. 17:00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (131.kabinets, Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001).

Kontaktpersona: Renārs Urtāns, tālrunis 63005532, e-pasts: renars.urtans@dome.jelgava.lv

Līgums

Buvdarbu_ligums.doc