22.5 °C, 3.8 m/s, 56.7 %

5-95/54-2014

5-95/54-2014

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 10.novenbrim, plkst. 19 Jelgavas pilsētas domes Informācijas aģentūrā (131.kabinets, Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001).

 

Kontaktpersona: Renārs Urtāns, tālrunis 63005532, e-pasts: renars.urtans@dome.jelgava.lv

Līgums

Buvdarbu ligums projekts (87.5 kb)