27.3 °C, 2.7 m/s, 54.5 %

8-68/4-2015

8-68/4-2015

Jelgavas pilsētas dome izsludina iepirkumu ” ”, Nr. 8-68/4-2015

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 2.martam, plkst. 19:00 Jelgavas pilsētas domes Informācijas aģentūrā (131.kabinets, Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001).

Kontaktpersona: Renārs Urtāns, tālrunis 63005532, e-pasts: renars.urtans@dome.jelgava.lv

Līgums

Informativais iepirkumam 2.doc

Koptame (118.5 kb)
Lidotaju iela 1 4 lidotaju 4 30 (19.54 kb)