2.9 °C, 3.8 m/s, 93.3 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66, Jelgavā rekonstrukcija

Sākumlapa IepirkumiIepirkumu rezultātiJelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66, Jelgavā rekonstrukcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66, Jelgavā rekonstrukcija

„Iepirkumu komisija ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus un 20.06.2013. pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66, Jelgavā rekonstrukciju ar pilnsabiedrību „UNI SAN-RIMTS”, kura piedāvājums atbilst atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Pilnsabiedrības „UNI SAN – RIMTS” piedāvātā cena ir 2051215,06 LVL (divi miljoni piecdesmit viens tūkstotis divi simti piecpadsmit lati, 06 santīmi) bez PVN.”

 

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Iepirkuma komisijas sekretāre Baiba Jēkabsone, tālrunis 63005570, e-pasts: baiba.jekabsone@dome.jelgava.lv