25.4 °C, 1.9 m/s, 75.3 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijas Ganību ielā 66, Jelgavā būvuzraudzība

Sākumlapa IepirkumiIepirkumu rezultātiJelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijas Ganību ielā 66, Jelgavā būvuzraudzība
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijas Ganību ielā 66, Jelgavā būvuzraudzība

„Iepirkumu komisija ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus un 26.06.2013. pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcijas Ganību ielā 66, Jelgavā būvuzraudzību ar SIA „MM61”, kura piedāvājums atbilst atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
SIA „MM61” piedāvātā cena ir 5910,00 LVL (pieci tūkstoši deviņi simti desmit lati, 00 santīmi) bez PVN.”