18.8 °C, 1.3 m/s, 90.1 %

JPD2013/23/SP

JPD2013/23/SP

Saskaņā ar 63.panta pirmās daļas 2.punktu un šī panta 5.daļu, IUB 14.03.2013. vēstuli Nr.2-31/1037,Jelgavas pilsētas dome piemēro sarunu procedūru „”.

Pamatojums: Jelgavas pilsētas dome ir izvērtējusi pašvaldības datorlietotāju skaitu, pašvaldības noteikto prasību kopumu, kā arī Microsoft licencēšanas politikas nostādnes un konstatējusi, ka pašvaldībai nepieciešamo Microsoft Enterprice Agreement Subscription programmatūras licencēšanas modeli pašvaldībai var nodrošināt tikai SIA „DPA”, kura ir vienīgais Microsoft Corporation pilnvarotais pārstāvis Latvijas Republikā, kurai ir piešķirtas liela mēroga tālākpārdevēja (LAR) statuss un ar kuru var noslēgt līgumu par Microsoft programmatūras licenču momu.