26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

JPD2013/5/ERAF/MI

JPD2013/5/ERAF/MI

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas sekretāre: Anita Kuļša, tālrunis 63005583, e-pasts: Anita.Kulsa@dome.jelgava.lv

 

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Līgums