18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

JPD2014/104/AK

JPD2014/104/AK

Konkursa priekšmets: Metu konkursa ietvaros tiks izvērtēti dalībnieku iesniegtie vides objekta meti. Konkursa dalībnieks, kura mets saņems vislielāko punktu skaitu un atbildīs konkursa nolikuma prasībām, iegūs tiesības izgatavot un uzstādīt vides objektu „Jelgava-750” pilsētas teritorijā.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 15.jūlijam plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona: žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre Indra Soldāne, tālrunis 63005546, fakss 63005511, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv.

 

Iepirkuma rezultāti:
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.08.2014.
Otrā vieta: mets ar devīzi „VA 160160” ar iegūto punktu skaitu – 16.13 (meta autors – autortiesību īpašnieks ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VASARIS”)
Godalga: EUR 800.00
Trešā vieta: mets ar devīzi „CSBg-750” ar iegūto punktu skaitu – 13.88 (meta autors – autortiesību īpašnieks ir Āris Smildzers)
Godalga: EUR 600.00

Žūrijas komisija nolēma:
Pamatojoties uz metu konkursa nolikuma 16.1.7.apakšpunktu, pirmo vietu nepiešķirt, jo neviens no metiem žūrijas komisijas vērtējumā nav ieguvis visaugstāko novērtējumu (punktu skaitu) un tiešā veidā neviens darbs izteikti neizcēlās ar kopīgi akceptējamu ideju „Jelgava-750”

ZIŅOJUMS (108.5 kb)