20 °C, 3.8 m/s, 68 %

JPD2014/116/MI

JPD2014/116/MI

(id.Nr.JPD2014/116/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 2.jūlija plkst. 11.00, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001.
Kontaktpersona: e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

LĒMUMS (658.16 kb)