5 °C, 4.4 m/s, 51.6 %

JPD2014/129/MI

JPD2014/129/MI

(id.Nr.JPD2014/129/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 28.jūlijam plkst. 11.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511.

 
Līgums: http://www.pilsetsaimnieciba.lv/par-pilsetsaimniecibu/iepirkumi/2014-gads0/iepirkumi-pil-82-panta-kartiba-2014-gads/svetku-aprikojuma-uzstadisana-nonemsana-un-uz/

Līgums

LĒMUMS (522.37 kb)