5.2 °C, 4.2 m/s, 89.7 %

JPD2014/131/MI

JPD2014/131/MI

(id.Nr.JPD2014/131/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 25.jūlija plkst. 10.00, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001.
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.
 
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, nepiemērojot šā panta ceturto daļu, jo iepirkumā „” identifikācijas Nr. JPD2014/98/MI , netika iesniegts neviens piedāvājums!

Līgums

LĒMUMS (472.42 kb)