3.4 °C, 4.1 m/s, 93 %

JPD2014/136/MI

JPD2014/136/MI

(id.Nr.JPD2014/136/MI)
Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta (16) daļu

Līgums

LĒMUMS (1.4 mb)