19.9 °C, 9.2 m/s, 83.7 %

JPD2014/138/MI

JPD2014/138/MI

(id.Nr.JPD2014/138/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 4.augustam plkst. 10.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511.

Līgums

LĒMUMS (507.12 kb)