1.4 °C, 2.4 m/s, 86.9 %

JPD2014/146/MI

JPD2014/146/MI

(id.Nr.JPD2014/146/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 12.augustam plkst. 9.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511.

LĒMUMS (398.5 kb)