-2.1 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

JPD2014/148/MI

JPD2014/148/MI

(id.Nr.JPD2014/148/MI)
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu (16) daļu, jo atbilst minētā likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem

Līgums

LĒMUMS (470.39 kb)