-4.4 °C, 0.9 m/s, 92.6 %

JPD2014/149/MI

JPD2014/149/MI

(id.Nr.JPD2014/149/MI)
 
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu (16) daļu, jo atbilst minētā likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem

Līgums

LĒMUMS (474 kb)