2.3 °C, 3.3 m/s, 93.5 %

JPD2014/150/AK

JPD2014/150/AK

(id.Nr.JPD2014/150/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 22.septembrim plkst. 15.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona:
Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511.
Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

 
Iepirkuma rezultāti 1.daļa:
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2014.
Uzvarētājs: SIA „RENTRA”, reģistrācijas Nr. 40103280063
Līgumcena: EUR 57 280.00 (bez PVN)

Iepirkuma rezultāti 2.daļa:
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2014.
Uzvarētājs: SIA „RENTRA”, reģistrācijas Nr. 40103280063
Līgumcena: EUR 7159.00 (bez PVN)

Iepirkuma rezultāti 3.daļa:
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2014.
Uzvarētājs: SIA „BDF”, reģistrācijas Nr. 40103347144
Līgumcena: EUR 10 638.00 (bez PVN)

 
Iepirkuma rezultāti 4.daļa:
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.09.2014.
Lēmums: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru 4.daļā, jo nav saņemti piedāvājumi.
Iepirkuma rezultāti 5.daļa:
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2014.
Uzvarētājs: SIA „BDF”, reģistrācijas Nr. 40103347144
Līgumcena: EUR 3242.70 (bez PVN)

3.pielikums (6.81 mb)
NOLIKUMS (4.75 mb)
Ieinteresētajiem piegādātājiem (625.93 kb)
Pielikumi (5.2 mb)