-5.9 °C, 3.1 m/s, 88.5 %

JPD2014/154/MI

JPD2014/154/MI

(id.Nr.JPD2014/154/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 8.septembrim plkst. 11 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.
Kontaktpersona:
Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

Līgums

LĒMUMS (523.12 kb)