18 °C, 3.4 m/s, 50.3 %

JPD2014/159/MI

JPD2014/159/MI

(id.Nr.JPD2014/159/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 19.septembrim plkst. 9 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona:
Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

Līgums

LĒMUMS (446.68 kb)