18.9 °C, 3.4 m/s, 56.9 %

JPD2014/165/AK

JPD2014/165/AK

(id.Nr.JPD2014/165/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 24.novembrim plkst. 15.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

 
Iepirkuma rezultāti:
Uzvarētājs: SIA „KULK”
vienotais reģ. Nr. 41703007150
Līgumcena: EUR 133837.70 (bez PVN)

Nolikums (778.47 kb)
GROZĪJUMI (243.22 kb)
PIELIKUMI (81.13 kb)