20.6 °C, 4.2 m/s, 68.3 %

JPD2014/168/AK

JPD2014/168/AK

(id.Nr.JPD2014/168/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 10.novembrim plkst. 15.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.
 
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519.
 
Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.

Nolikums (5.21 mb)
PIELIKUMI (60.12 kb)