7.3 °C, 4.3 m/s, 48 %

JPD2014/175/MI

JPD2014/175/MI

(id.Nr.JPD2014/175/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 3.novembrim plkst. 10.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

LĒMUMS (308.19 kb)