25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

JPD2014/179/MI

JPD2014/179/MI

(id.Nr.JPD2014/179/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 3.novembrim plkst. 10.30 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

 
Līgums 1., 2. un 3.daļa – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/955-bvdarbi-un-labiekrtoanas-darbi-pasacia-sprdtis-un-jelgavas-3-skumskola-identifikcijas-nrjpd2014179mi

Līgums

LĒMUMS_1.daļa (526.3 kb)
Līgums_2.daļa (4.64 mb)
LĒMUMS_2.daļa (525.69 kb)
Līgums_3.daļa (4.63 mb)
LĒMUMS_3.daļa (557.28 kb)