-4.7 °C, 2.7 m/s, 91.8 %

JPD2014/183/MI

JPD2014/183/MI

(id.Nr.JPD2014/183/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 10.novembrim plkst. 11.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

LĒMUMS (215.52 kb)