6 °C, 4.4 m/s, 50 %

JPD2014/194/MI

JPD2014/194/MI

(id.Nr.JPD2014/194/MI)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 24.novembrim, plkst. 10.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene

e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511.

LĒMUMS (472.61 kb)