17.2 °C, 1.8 m/s, 91.6 %

JPD2014/196/MI

JPD2014/196/MI

(id.Nr.JPD2014/196/MI)
Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (16) daļu, nepiemērojot šā panta ceturtās daļas noteikumus, jo iepirkumā „” (ID Nr. JPD2014/185/MI) netika iesniegti piedāvājumi

Līgums

LĒMUMS (744.43 kb)