5.2 °C, 4.2 m/s, 89.7 %

JPD2014/202/AK

JPD2014/202/AK

(id.Nr.JPD2014/202/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 8.janvārim plkst. 15.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.
 
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, iepirkuma procedūra pārtraukta, sakarā ar nepareizu publikāciju Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā
Lēmuma pieņemšanas datums: 08.12.2014.

NOLIKUMS (4.9 mb)
Pielikumi (570.87 kb)