25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

JPD2014/207/MI

JPD2014/207/MI

(id.Nr.JPD2014/207/MI)
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; faksa numurs 63005511
 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 19.decembrim, plkst. 13.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.
 
Līgums – http://www.pilsetsaimnieciba.lv/par-pilsetsaimniecibu/iepirkumi/2014-gads0/iepirkumi-pil-82-panta-kartiba-2014-gads/lietus-udens-kanalizacijas-suknetavas-atjauno/

Līgums

LĒMUMS (556.08 kb)