-4.3 °C, 0.7 m/s, 93 %

JPD2014/209/AK

JPD2014/209/AK

(id.Nr.JPD2014/209/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 8.janvārim plkst. 15.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.
 
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.
 
Rezultāti:
Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības ir ieguvuši:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BVP”
reģistrācijas Nr. 40003948365
Līgumcena: piedāvātā zemāko visu vienību summa 2344.85 EUR (bez PVN)
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MNL”
reģistrācijas Nr. 43603006848
Līgumcena: piedāvātā zemāko visu vienību summa 2435.02 EUR (bez PVN)
 
SIA „IG BALT TRADE”
reģistrācijas Nr. 42103064440
Līgumcena: piedāvātā zemāko visu vienību summa 3726.56 EUR (bez PVN)

NOLIKUMS (4.9 mb)
Pielikumi (570.71 kb)